standardText: The British Bullmastiff League
Obrázky/Pictures: The American Bullmastiff Association

Celkový vzhľad.
Statná postava, súmerný, pôsobí veľmi silno, ale nie ťažkopádne, zdravý a aktívny. 

General Appearance.
Powerful build, symmetrical, showing great strength, but not cumbersome; sound and active.    3576

Charakteristika.
Silný, vytrvalý, aktívny a spoľahlivý.

Characteristics.
Powerful, enduring, active and reliable.

Povaha.
Veľmi odvážny, ostražitý a verný.

Temperament.
High spirited, alert and faithful.


Hlava a lebka.
Hlava je zo všetkých strán veľká a kvadratická, keď je pes v strehu, tvoria sa na hlave vrásky, ktoré v pokoji miznú. Obvod hlavy má zodpovedať výške v kohútiku. Lebka je široká a hlboká s dobre vyplnenými lícami a výrazným čelovým sklonom. Papuľa je krátka. Vzdialenosť od špičky ňucháča po čelový sklon predstavuje asi tretinu vzdialenosti od čelového sklonu po výbežok medzitemennej kosti. Papuľa je pod očami široká a má približne rovnakú šírku až po koniec ňucháča. Predná časť papule je tupá a kvadratická, z profilu vytvára s hornou líniou papule pravý uhol a je v správnom pomere k lebke. Spodná čeľusť je až po koniec široká. Ňucháč je široký s dobre otvorenými nosnými dierkami. Papuľa nie je z profilu špicatá ani zdvihnutá, ale plochá. Pysky nemajú ovísať a nemajú siahať pod hranu spodnej čeluste.

Head and skull.
Skull large and square, viewed from every angle, fair wrinkle when interested, but not when in repose. Circumference of skull may equal height of dog when measured at top of shoulder; broad and deep with well filled cheeks. Pronounced stop. Muzzle short; distance from tip of nose to stop approx one third of length from tip of nose to centre of occiput, broad under eyes and sustaining nearly the same width to end of nose; blunt and cut of square, forming right angle with upper line of face, and at same time proportionate with skull. Under jaw broad to end. Nose broad with widely spreading nostrils; flat, neither pointed nor turned up in profile. Flews not pendulous, never hanging below level of lower jaw.

1114151617


Uši.
V tvare písmena V, zložené dozadu, nasadené široko a vysoko vzadu v jednej výške s výbežkom medzitemennej kosti, veľmi dôležité je, aby pôsobili v spojení s lebkou silne kvadraticky, ich farba je tmavšia ako farba srsti. Špičky uší by mali byť pri vzrušení v jednej rovine s očami. Ružičkové uši sú považované za chybu.

Ears.
V shaped, folded back, set on wide and high, level of occiput giving square appearance to skull which is most important.Small and deeper in colour than body. Point of ear level with eye when alert. Rose ears are highly undesirable.


13

Chrup.
Žiadúci je kliešťový zhryz, nepatrný predhryz sa toleruje, ale nemá sa uprednostňovať. Očné zuby sú veľké a ďaleko od seba, ostatné zuby sú silné, rovnomerné a dobre osadené do čeľuste.

Mouth.
Level desired but slightly undershot allowed but not preferred. Canine teeth large and set wide apart, other teeth strong, even and well placed.


18

Krk.
Mal by byť klenutý, primeranej dĺžky, svalnatý a jeho obvod by mal byť približne zhodný s obvodom hlavy.

Neck.
Well arched, moderate length, very muscular and almost equal to skull in circumference.

Predok.
Hruď je široká a svalnatá, siaha hlboko medzi predné končatiny, hrudná kosť je výrazná. Plecia by mali byť silne svalnaté, šikmé a mohutné, ale nie príliš ťažké. Predné končatiny musia byť silné a rovné, s mohutnými kosťami. Stoja ďaleko od seba a tvoria rovný predok. Záprstia musia byť silné a rovné.

Forequarters.
Chest wide and deep, well let down between forelegs, with deep brisket. Shoulders muscular, sloping and powerful, not overloaded. Forelegs powerful and straight, well boned, set wide apart, presenting a straight front. Pasterns straight and strong.

2021


Telo.
Chrbát je krátky, rovný a pôsoby pevne, čo je dôvodom zavalitej stavby. Chrbát nesmie byť taký krátky, aby zmenšil pohyblivosť. Kaprí alebo mäkký chrbát je považovaný za chybu.

Body.
Back short and straight, giving compact carriage, but not so short as to interfere with movement. Roach and sway backs highly undesirable.


89

1019
2223

Zadok.
Bedrá musia byť široké a svalnaté, s primerane hlbokými slabinami. Zadné končatiny sú silné a svalnaté s dobre vyvinutými stehnami, pôsobia silne a pohyblivo bez náznaku ťažkopádnosti. Päty by mali byť primerane zauhlené. Kravský postoj je nežiadúci.

Hindquarters.
Loins wide and muscular with fair depth of flank. Hind legs strong, and muscular; with well developed second thighs, denoting power and activity, not cumbersome. Hocks moderately bent. Cow hocks highly undesirable.


242829


Laby.
Primerane klenuté, mačacie, so zahnutými prstami. Tvrdé vankúšiky. Pazúriky by mali byž tmavé. Roztiahnuté laby sú nežiadúce.

Feet.
Well arched, cat-like, with rounded toes, pads hard. Dark toenails desirable. Splay feet highly undesirable.


27


Chvost.
Vysoko nasadený, pri koreni hrubý, k špičke sa zužuje, siaha asi po päty, je nesený rovno alebo zahnutý, ale nikdy nie kolmo nahor. Pokrivený, či rôzne deformovaný chvost  je nežiadúci.

Tail.
Set high, strong at root and tapering, reaching to hocks, carried straight or curved, but not hound fashion. Crank tails highly undesirable.


25


Chôdza/pohyb.
Pohyb musí pôsobyť silne a rozhodne. Pri pohybe priamo vpred sa predné ani zadné  končatiny nesmú križovať alebo prepletať. Pravá predná a ľavá zadná sa majú dvíhať a spúšťať naraz. Chrbát nesmie byť  negatívne ovplyvňovaný výdatným záberom zadných končatín, pohyb musí byť pravidelný a harmonický.

Gait/movement.
Movement indicates power and strength of purpose. When moving straight, neither front nor hind legs should cross or plait, right front and rear left legs rising and falling at the same time.
A firm back line unimpaired by powerful thrust from hind legs denoting a balanced and harmonious movement.2631323334

Srsť.
Srsť musí byť krátka a tvrdá, odolná voči počasiu, tesne priliehajúca k telu. Nežiadúca je dlhá, hodvábna alebo vlnovitá srsť.

Coat.
Short and hard, weather resistant, lying flat to body. Long silky or woolly coats highly undesirable.

Farba.
Všetky odtiene plavej, srnčej alebo červenej, prípadne žíhanej. Farba musí byť čistá a jasná. Malý biely znak na hrudi je povolený. Iné biele znaky sú nežiaduce. Nepostrádateľná je čierna papuľa zosvetľujúca sa k očiam, tmavé okraje očí podčiarkujú výraz.

Colour.
Any shade of brindle, fawn or red, colour to be pure and clear. A slight white marking on chest permissible. Other white markings undesirable. Black muzzle essential, toning off towards eyes, with dark markings around eyes contributing towards expression.

30

Výška a Váha.
Výška v kohútiku: psy: 63.5-68.5 cm ; suky 61-66 cm.
Váha: psy 50-90 Kg; suky 41-50 Kg.

Size.
Height at shoulder: dogs: 63.5-68.5 CMS (25-27 ins.); bitches 61-66 CMS ( 24-26 ins.).
Weight: dogs 50-90 KGs (110-130 lbs.); bitches 41-50 KGs. (90-110 lbs. ).

Chyby.
Každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky. Psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Faults.
Any departure from the forgoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to the degree of fault. Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.


HOME | ABOUT US | OUR DOGS | PUPPIES | CONTACT US
Copyright © Z Dunajských Luhov